Основна дејност на фирмата е шпедитерско работење и царинско посредување.

Нудиме комплетна и брза услуга во повеќе сфери од шпедитерското работење.
Стручна помош, совети и информации за сите заинтересирани.

Над 15 години искуство и преку 50 редовни коминтенти од повеќе градови сведочат
за професионалноста и квалитетот на нашите услуги.

Copyright 2011 Кватрошпед. Авторските права се задржани.